เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1. เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่แล้วส่งผลต่อโลก สังคม และชุมชน เข้าใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับป่า

2. เข้าใจกระบวนการของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าโคกหีบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

Gallery

ภาพประจำตัวนักเรียน
พี่นิว
 พี่เอส

 พี่ภูพาน

พี่เบ็คพี่ภัทร


พี่กาฟิวส์


พี่ออโต้


พี่บูม


พี่กาฟิวส์


พี่กัณฑ์พี่คิมพี่ทับทิม


พี่อาย


พี่มายด์


พี่มุก


พี่นิว


พี่นุ่น


พี่อ๋อมแอ๋ม


พี่หยี๋


พี่มุก


พี่พลอย


พี่ก้อย


พี่มุก


พี่จู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น